Hydropol

Hydropol® je pevně vložené zařízení do vlhkého objektu, které řeší jeho odvlhčení komplexní sanace vlhkého zdiva.

Funkce Hydropolu®

 • v přístroji pro odvlhčování zdiva napojeném na proudovou síť se generují magnetické pulsy
 • magnetické pulsy indukují vznik elektromagnetického pole ve vlhkém zdivu, jehož frekvence se blíží vlastní frekvenci kmitání molekulových svazků vody ve zdivu
 • trvalým působením specifického elektromagnetického pole se poruší elektrochemická a elektrostatická rovnováha vzlínajícího systému tak, že dochází k rozpadu molekulových svazků vody ve zdivu vázaných pouze slabými silami a tím vzniklé nabité molekulové podsvazky s ionty tj. vlhkost putují za pomoci gravitace zpět k zemině
 • zdivo je při stálém působení systému Hydropol® trvale chráněno proti vzlínající vlhkosti

Uvedená technologie zabezpečuje nejen odvlhčení, ale ve značné míře i odsolení zdiva.

Záruka za funkci a kvalitu zařízení Hydropol® 15 roků, Hydrodry® 7 roků. Životnost systému Hydropol® a Hydrodry® je téměř neomezena.

Uplatnění systému Hydropol®

 • jeden přístroj Hydropol® - CE působí v kulovém prostoru do vzdálenosti 12 m od svého stanoviště
 • projektovaný počet vysílačů je dán velikostí a členitostí půdorysu objektu
 • k provozu postačí zásobování elektrickým proudem 220 V / 50 Hz
 • při jednotkovém výkonu 5 W dosahuje odběru proudu 7 VA
 • funkce Hydropolu® nemá žádnou závislost na průběhu jiných stavebních prací, přičemž se do provozu uvádí co nejdříve
 • předností je taky snadná a velmi rychlá výměna při případné poruše zařízení (např. při živelných pohromách apod.)
 • svou funkcí postupně a šetrně odvede nežádoucí vlhkost z celého profilu zdiva do podloží stavby a zaručuje trvalou zábranu vzlínání vlhkosti ve zdivu
 • zabezpečuje odvlhčení v každém druhu a dimenzi zdiva zcela bez stavebních prací, hluku a špíny
 • nahrazuje vložení vertikálních a horizontálních izolací proti zemní vlhkosti
 • bez mechanických či chemických zásahů do stavby
 • řeší odvlhčení veškerého vnějšího i vnitřního zdiva v celém objemu
 • zvyšuje hodnotou Vašeho domu až o 15 %, zvyšuje tepelný odpor obvodových stěn, snižuje náklady na vytápění a zabezpečuje zlepšení kvality bydlení

Systém Hydropol® je zcela bezpečný, což je doloženo:

 • Hygienickými certifikáty v ČR i v zahraničí ( v rámci EU)
 • Prohlášeními o shodě (podle §13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění novel)

Videa:


Ke stažení