Ing. Patrik Hořava – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Konzultační inženýr, stavební poradenství, projekty, rozpočty, stavební dozory pro oprávněné i neoprávněné osoby.

Specializace na revitalizace, rekonstrukce, sanace stávajících objektů, řešení vlhkosti, plísní, větrání a tepelně technické poradenství.

Jako fyzická osoba projekty již před 1998, od roku 1994 jako autorizovaná osoba.

Dodávka protiplísňového přípravku ANSILVER a produktů s jeho obsahem

Odstranění zemní vzlínavé vlhkosti staveb elektrofyzikální metodou HYDROPOL, bez bourání, za plného provozu, jako autorizovaný spolupracovník k dodávce technologie.

Realizace odstranění zemní vzlínavé vlhkosti s Hydropolem od 1997, bez reklamací.


img01 img02 img03 img04 img05

Řešení užívání a revitalizace objektu v komplexním projektovém pohledu včetně drenážních a větracích systémů při povrchu zdiva pod úrovní terénu.

Tepelně technická řešení i v rámci Zelená úsporám.

V časovém souběhu i vlastní konstrukční řešení výstavby z alternativního stavebního materiálu – slámy – přihlášené k ochraně průmyslového vlastnictví.

Od 2009 zapsán průmyslový vzor.

Zásadní a vždy osobní vlastní individuální přístup, bez prostředníků a neznámých spolupracovníků a subdodávek, neosobní projektové kanceláře.

Základní působnost v oblasti do 80 km od Boskovic, v rámci ČR dle možnosti dojezdu.