Provádění staveb

Autorizace v oboru pozemní stavby, nezbytná spolupráce se specialisty – statika, tepelný auditor, vzduchotechnika, klimatizace.

Průběžné vzdělávání v rámci komory ČKAIT, PSM (prezentace stavebních materiálů), Eurokódy,

i specializované kurzy se zaměřením na sanace staveb na Kloknerově ústavu v Praze. Materiálový dodavatel Porotherm - pravidelná školení a účast na Porotherm Fórum. Řešení střech – Rheizink, Tondach, Dörken

Rozpočty staveb:

Zakládající člen asociace rozpočtářů staveb, řešení rozpočtů v systému URS, RTS.

Rozpočtování od roku 1983 tehdy ve funkci mistr - stavbyvedoucí, následně i ve funkci investora a zástupce investora, tedy přímo jsem zažil obě strany obchodního případu

Rozpočty

  • ve stupni příprava stavby, odhady cen z architektonický návrhů a koncepcí na základě objemové ceny, kontrola smluvních podkladů k ceně díla
  • ve stupní projekt pro stavební povolení – dle katalogů RTS, nebo směrných cen URS dle výkazů výměr, ať vlastních nebo projektantem zpracovaných, kontrola výkazů výměr k projektové dokumentaci se zaměřením na chybějící položky, podhodnocení či nadhodnocení, smluvní ceny stavebních prací pro následnou realizaci
  • ve stupni výběrového řízení – autorizovaný výkaz požadovaných prací a jejich výměr pro pozdější rozhodování o vícepracích - méněpracích
  • ve stupni realizace stavby – kontrola prostavěnosti, věrohodnost použitých položek, oprávněnosti fakturace položek, materiálové náklady, obchodní přirážky k výrobním či distributorským cenám, pro likvidaci pojistné události – rozpočet obnovení v původním stavu s aktuálními cenami (povodně, záplavy, živly)

Poradenství obecné i v oboru pozemních staveb ve smyslu přípravy stavby, stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona, ohlášení, povolení, realizace i užívání staveb a jejich chyb.

Projekty staveb se zaměřením na

  • zákres stávajícího stavu ve smyslu stavebního zákona (každý vlastník je povinen mít aktuální dokumentaci stavby s doklady o jejich užívání, revize technických sítí, …
  • změnu užívání, dostavby, přístavby, revitalizace, rekonstrukce a sanace stávajících objektů s výrazným zaměřením na odstranění vlhkosti, plísní a jejich projevů, kvalitní a hygienicky nezbytné větrání, rekuperaci tepla, použití materiálů s životností nejméně 15 roků, bez cyklických výměn sanačních omítek v intervalu 5 roků
  • projektové i realizační řešení osobně osvědčenými materiály pro sanace proti plísni s použitím biocidního stříbra ANSILVER (dříve BIOSTAT), omítkové a reparační materiály KEMA s životností garantovanou výrobcem dle druhu materiálu až 30 roků
  • projekty nové výstavby z cenově výhodné, pro svépomoc vhodné, technické a hlavně „VLASTNÍ“ patentové řešení nosné, obvodové tepelně izolační konstrukce stěn, stropů, podlah na bázi „stonků rostlin – slámy“
  • vše zpracováno elektronicky, s jednoduchým návrhem a vizualizací